Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), engelli bireylerin eğitime erişim olanaklarının geliştirilmesi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. EGED; geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği projeler yoluyla, engelli üniversite öğrencilerinin karşılaştığı mevcut durumu analiz eden yayınlar ve kısa filmler ile alana müdahil olmuştu. Bu defa, 2018-2019 eğitim - öğretim döneminde gerçekleştireceği “Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite” projesine engelli ve engelli olmayan üniversite öğrencilerini davet etmektedir.
 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, K-3 Yapılandırılmış Diyalog Politika Reformuna Katkı kapsamında desteklenen “Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite” projesinde; katılımcılar, 21-23 Aralık 2018,
22-23 Mart 2019 ve 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek 3 toplantıda Engelsiz Üniversite Politika Belgesi’ne oluşturacak ve ardından Ulusal Engelsiz Üniversite Diyalog Zirvesi’nde tekrar bir araya gelecekler.
 
Projeye, 18-30 yaş aralığında, üniversite öğrenimi gören 25’i engelli, 10’u engelli olmayan 35 öğrenci katılabilecektir.
 
Katılımcılar belirlenirken:
-Başvuru formunda yer alan soruların özenli biçimde yanıtlanması, -Coğrafik dağılım, -Cinsiyet dağılımı, -Engel durumları gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır.
 
Katılımcıların konaklama ve ulaşım masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır. Başvurusu kabul edilen katılımcılar, tüm etkinliklere katılmayı ve proje kapsamında verilen bütün sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmiş olacaklardır.
 
Son başvuru tarihi 5 Aralık 2018  Çarşamba - 23.59 olan bu projeye katılmak için, www.eged.org/benimlebirlikte internet adresinde bulunan kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Söz konusu proje hakkında üniversitenizde bulunan öğrencilerin bilgilendirilmesi hususunda; Gereğini saygılarımla arz ederim
 
                                                      Emre Taşgın
                                 Eğitimde Görme Engelliler Derneği
                                            Yönetim Kurulu Başkanı