Sosyal ve Eğitimsel Aktiviteler

Sosyal ve Eğitimsel Aktiviteler

 

  • Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm ile İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü ve Fizyoterapi Ünitesi’nin fizyoterapist ve nörologlara yönelik olarak düzenlediği Motor Fonksiyon Değerlendirmesi: Türkçe Versiyonu - Motor Measure Function - MFM (Turkish Version)  Atölye Çalışması davetli konuşmacı Dr. Carol Berard, MD. and Ms. Françoise Girardot, PT.  katılımı ile 20 Aralık 2010 tarihinde  gerçekleştirilmiştir.

  • Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin engeli olan kişilerin topluma katılımı temalı  afişleri 6. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı kapsamında sergilenmiştir.

  • Yeditepe Üniversitesi EÖDK Biriminin Zihinsel Engelliler İçin Parlak Gelecekler: ‘Yerleştir, Eğit, Sürdür’ Projesi’nin yapılandırılması kapsamında gerçekleştirilmiş olan İş Koçluğu Eğitimi Çalıştayı 01-02 Mart 2013 tarihleri arasında Mr. Christy Lynch tarafından verilmiştir. Bu çalıştaya Yeditepe Üniversitesi öğretim üye ve asistanları, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü mensupları katılmışlardır.

  • Engeli olan Kişiler için Akuaterapi. Akuaterapi atölye çalışmaları Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

  • 4-7 Aralık 2014  tarihleri arasında  gerçekleştirilen Eyafexpo'14 - Engelsiz Yaşam Fuarı'na Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,  Biyomedikal Mühendisliği  Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Engeli olan Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi poster sunumlarıyla katılmışlardır.