EÖDK Biriminin Destek Alanları

  • Kampüs içinde ulaşılabilirlik sağlamak
  • Engeli olan öğrenciye uygun öğrenim ortamı (sınavlar, asistan hizmeti, okuma kaynakları vb.) oluşturmak
  • Engeli olan öğrenci eğer isterse sosyal yaşama entegrasyonuna katkıda bulunmak
  • Engeli olan öğrenciye kişisel gelişim planı oluşturulmasına katkıda bulunmak
  • Engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri düzenlemek
  • Engellilikle ilgili akademik çalışmalar yürütmek
  • Engeli olan öğrencileri kampüs içindeki spor salonundan ücretsiz olarak yararlanabilmelerini sağlamak  
  • Engeli olan öğrencilerimize yönelik bazı firmalar ile görüşülerek staj ve mezun olduktan sonra iş olanakları hakkında destek vermek
  • Görme engeli olan bireylere gönüllü yardımcı bulmak (Buddy Sistemi) ve görme engeli olan öğrencilerimize kampüs içerisinde destek sağlamak.
  • Bir kulvarı özel bir platform ile erişilebilir duruma getirilmiş Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunu engeli olan öğrencilerin kullanmasına imkan sağlamak