HAKKIMIZDA

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ (EÖDK)

 

Yeditepe Üniversitesi Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon (EÖDK) Birimi Yeditepe Üniversitesi’ndeki engeli olan kişilere verilen desteğin genişletilmesi ve arttırılması amacıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nedret Burçoğlu önderliğinde 25/11/2010 tarihinde kurulmuştur. Amacı Üniversitemizde kayıtlı engeli olan öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarının sağlanması olan bu Birim, gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmaktan sorumludur. Bu alanda çalışmalar yapan farklı birimlerden öğretim üyelerinin ve Hukuk İşleri Birimi’nden bir üyenin oluşturduğu bu kurula Rektör Yardımcısı Başkanlık etmektedir. Öğrencilerimize daha iyi hizmet etmek ve EÖDK Birimine kolay ulaşabilmelerini sağlamak için Rektörlüğümüzce bir öğretim elemanı danışman olarak ve bir doktora öğrencisi tam zamanlı danışman asistanı olarak atanmıştır. Birim, engeli olan öğrenciler yanı sıra öğretim elemanları ve personele de hizmet vermektedir.

Eğitim, öğretim ve sınav alanında öğrencilere verilen hizmetler Yeditepe Üniversitesi Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönetmeliği ve Sınav Yönergesi kapsamında yerine getirilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi'nin bu alandaki misyonu erişilebilirliği en üst seviyede tutabilmektir. Bu bağlamda, çevre düzenlemelerine özen göstermekte ve öğrencilerinin, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin erişebilirliklerini arttırmak için gerekli düzenlemeleri yapmakta, Engelsiz Yeditepe kapsamında kendini sürekli yenilemektedir.

 

Misyonumuz

Yeditepe Üniversitesinde kayıtlı engeli olan öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarının sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Yeditepe Üniversitesi'nde oluşturulan Engeli olan Öğrencilerin Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Amaçlarımız

Yeditepeli engelli öğrencilerin öğrenimleri süresince çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirleyip bu ihtiyaçların karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması konusunda hizmetler sunmak.

Yeditepeli engelli öğrencilerin ihtiyaç duydukları fiziksel, akademik ve sosyal destekler konusunda öğretim elemanlarına yönelik hizmetleri geliştirmek ve sunmak.

Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini arttırıcı inovasyon çalışmaları yapmak ve değerlendirmek.

 

EÖDK KOMİSYONU

BAŞKAN

Prof. Dr. F. Yeşim EKİNCİ - Rektör Yardımcısı

 

EÖDK KOODİNATÖRÜ

Prof. Dr.Feryal SUBAŞI - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı 

 

EÖDK DANIŞMANI

 

EÖDK ASİSTANI

Uzm. Fzt. Ebru AKBUĞA - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi

 

EÖDK DANIŞMA KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Esin ONBAŞIOĞLU – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Namık CIBLAK – Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Natalya KETENCİ – İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Alev YALÇINKAYA – Psikoloji Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Yelkin Diker COŞKUN -  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Zuhar Rende BERMAN – Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi

Handan ÇELİK – Bilgi Merkezi Müdürü

 

 

 

EÖDK BİRİMİ İDARİ SORUMLULAR

Bölüm

Sorumlu

E-posta Dahili

 

 

Servis ve Yurtlar -
İstek A.Ş. İşletme Müdürü

Turgut KAVUKÇU

turgut.kavukcu@istek.org.tr

1911

 

 

Servis ve Yurtlar -
Kız Öğrenci Oteli Amiri

Arzu KURT

arzu.kurt@istek.org.tr

1101

 

 

Servis ve Yurtlar -
Erkek Öğrenci Oteli Amiri

Uğur Kartal

ugur.sarac@yeditepe.edu.tr

1104

 

 

 

EÖDK BİRİMİ FAKÜLTE DANIŞMANLARI

Bölüm

Danışman

E-posta Dahili

 

 

Eczacılık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Enise Ece Gürdal

egurdal@yeditepe.edu.tr

3293

 

 

Ticari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Tic. ve İşl. Böl.

Ebru Beyza BAYARÇELİK

ebeyza@yeditepe.edu.tr

 

 

 

Ticari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Finans Bölümü

Funda ÖZER

ozer.funda@hotmail.com

1968

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Esma MISIRLIOĞLU

esma.misirlioglu@yeditepe.edu.tr

6477

 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dr. Gökçe SARUHANOĞLU

Denti_gokce@hotmail.com

 

 

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Pınar KARAKAŞ

pkarakas@yeditepe.edu.tr

1067

 

 

Sanat Yönetimi Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ayşegül GÜÇHAN

ayguchan@gmail.com

1869

 

 

Tiyatro Bölümü

Arda ÖZTÜRK

ardaozturk82@gmail.com

 

 

 

İç Mimarlık Bölümü

Pelin ERCOŞKUN

peliner@gmail.com

 

 

 

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü

Eser ATAY

eseratay_efe@hotmail.com

 

 

 

Grafik Tasarımı Bölümü

Selin TÜRKÖLMEZ

selyap@yahoo.com

 

 

 

Plastik Sanatlar Bölümü

Hakan ÖZER

hakanozerus@gmail.com

 

 

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü

Sencer Özdemir

sencerozdemirr@gmail.com

 

 

 

Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölümü

Pınar CEYLAN

pinarceylan83@yahoo.com

 

 

 

Matematik Bölümü

Doç. Dr. Ender ABADOĞLU

eabadoglu@yeditepe.edu.tr

 

 

 

Matematik Bölümü

Jamila KALANTAROVA

jamila.kalantarova@yeditepe.edu.tr

 

 

 

Fizik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercüment AKAT

jeakat@yeditepe.edu.tr

1684

 

 

Fizik Bölümü

Tuba ŞEN

tsen@yeditepe.edu.tr

1680

 

 

Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Esin ONBAŞIOĞLU

esin@cse.yeditepe.edu.tr

1422

 

 

Makine Mühendisliği
Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Namık CIBLAK

nciblak@yeditepe.edu.tr

1481

 

 

Kimya Mühendisliği
Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Davran Candan

tugba.candan@yeditepe.edu.tr

1489

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Şule Badıllıoğlu

b_sule@hotmail.com

3186

 

 

Ortaöğretim Matematik
Öğretmenliği

Prof. Dr. Esra Akgül

 

1581

 

 

İlköğretim Matematik
Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Doğan

oguzhan.dogan@yeditepe.edu.tr

1396

 

 

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık

Yrd. Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun

ydiker@yeditepe.edu.tr

3168

 

 

Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr. Gonca Kızılkaya Cumaoğlu

gonca.kizilkaya@yeditepe.edu.tr

1946

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr. Bülent Yorulmaz

byorulmaz@yeditepe.edu.tr

1395

 

 

İngilizce Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Banu Koçoğlu

zbkocoglu@yeditepe.edu.tr

3761

 

 

Tıp Fakültesi

Yrd.Doç.Dr.Alev Cumbul

acumbul@yeditepe.edu.tr

1534

 

 

Reklam Tasarımı ve İletişimi
Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ayça Can Kırgız

ayca.kirgiz@yeditepe.edu.tr

1389

 

 

Gazetecilik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Ahu Erdoğdu

aerdogdu@yeditepe.edu.tr

3030

 

 

Halka İlişkiler ve Tanıtımı
Bölümü

Yrd.Doç Dr. Gözde Dalan Polat

gozdedalan@hotmail.com

2269

 

 

Radyo Televizyon ve
Sinema Bölümü

Öğr. Gör. Sıdıka Sevil Çörekçi

scorekci@yeditepe.edu.tr

1732

 

 

Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü

Öğr. Gör. Yasemin Ülgen Muluk

ymuluk@yeditepe.edu.tr

2591

 

 

İngilizce İşletme Bölümü

Yard. Doç. Dr. Özlem Kunday

okunday@yeditepe.edu.tr

1626

 

 

Kamu Yönetimi Bölümü

Yard. Doç. Dr. Barış Gençer Baykan

baris.baykan@yeditepe.edu.tr

3038

 

 

Almanca İşletme Bölümü

Okutman Pınar Sözen

sozenpinar@gmail.com

2746

 

 

İktisat Bölümü

Doç. Dr. Natalya Ketenci 

nketenci@yeditepe.edu.tr

1581

 

 

İngilizce Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yrd. Doç. Şule Badıllıoğlu

dincyaylalier@yahoo.com

2662

 

 

Fransızca Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yard. Doç. Dr. Fazilet Ahu Özmen

 

 

 

 

   

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

Adı

Bölümü

E-posta Dahili

 

 

Serim Berke Yarar

Makine Mühendisliği

serimyarar@hotmail.com