Gelişim ve Engellilik Merkezi

GELİŞİM VE ENGELLİLİK MERKEZİ

 

Kuruluş aşamasında olan merkez özel eğitime ihtiyacı bulunan kişilere yönelik yapılan araştırmaları desteklemeyi  ve  sonuçlarını izlemeyi amaçlamaktadır.

 

  • Hizmet içi eğitim ve eğitimcinin eğitimi
  • Otizmi olan çocuklar için eğitim programlarının organizasyonu
  • Aile ve toplum farkındalığı
  • Özel eğitim ile ilk öğretim ve orta öğretim konularının entegrasyonu
  • Materyel geliştirme ve uygulamalarında araştırma çalışmaları ve projeler geliştirme
  • Birbirini takip eden veya alternatif değerlendirme modelleri geliştirme ve paylaşma