Sosyal ve Eğitimsel Aktiviteler

1. Üniversitemiz Belediyeler tarafından engellilere yönelik düzenlenen sosyal ve eğitimsel aktivitelere ev sahipliği yapmıştır

  • Büyükşehir Belediyesi İSÖM'ün “Herkes için Demokrasi” isimli AB Projesi ile ilgili: Engelli Çocuklar Korosu ve Tiyatro Gösterisi
  • Ataşehir Belediyesi tarafından “Engellilik ve Engelli Hakları” konulu Sempozyum

2. Engellilik Konusunda Hizmetiçi Eğitimler, Seminerler, Kurslar

  • 18-19-20 Ocak 2012 tarihlerinde Üniversitemizde İdari görevlerini sürdürmekte olan çalışanlarımıza, engeli olan kişilere karşı, bireysel farklılıklara önem veren bakış açısının geliştirilmesi, uygun tutum ve davranışın sağlanması ve bu doğrultuda çalışanların birbiriyle uyumlu olmasını ve pozitif iletişim kurmalarını destekleyen “Ayrımcılıkla Mücadele” eğitimi düzenlenmiştir.

3. İş ve Yaşam Yönetimi Seminerleri kapsamında “Engeller ve Ayrımcılıkla Mücadele” Eğitimi

Kurumumuzda İdari görevlerini sürdürmekte olan çalışanlarımızda, engelli olan kişilere karşı, bireysel farklılıklara önem veren bakış açısının geliştirilmesi, çalışanlarımızda uygun tutum ve davranışın sağlanması ve bu doğrultuda çalışanların birbiriyle uyumlu olmasını ve pozitif iletişim kurmalarını destekleyen “İş ve Yaşam Yönetimi Seminerleri” programı kapsamında “Engeller ve Ayrımcılıkla Mücadele” eğitimi düzenlenmiştir.

Üniversitemizde Güvenlik Görevlisi olarak çalışan 94 kişinin üç grupta almış olduğu bu 3 saatlik eğitimlerde, engel ve ayrımcılık kavramları, birey algısı, algıda seçicilik ve farklılıklar, denklik ve eşitlik kavramlarının yanı sıra, davranış örnekleri ve bazı ipuçları paylaşılmıştır.

İnteraktif olarak düzenlenmiş olan eğitimlerimizde, yaratıcı drama için; Sayın Senem CEVHER ve hukuk danışmanı olarak; Sayın Avukat Sinem Tuğba URFALI misafir eğitmen olarak katkıda bulunmuşlardır.

Eğitmen: Uzm. Psikolog Özden USLU

Eğitimin İçeriği:

  • İletişime giriş ve iletişimin temel ilkeleri,
  • Sosyal algı nedir? Algıyı etkileyen faktörler nelerdir?
  • Bireyleri algılarken nelere dikkat ederiz?
  • Ön yargıların oluşumu ve ayrımcılık kavramının tanımlanması,
  • Ayrımcılığa uğrayan toplum kesimlerinin betimlenmesi ve engel kavramının yeni bir bakışla doğru tanımlanması,
  • Engellilere karşı geliştirilebilecek doğru tutum ve davranışlar,
  • Ayrımcılıkla mücadele için edinilmesi gereken hususlar, yaratıcı düşünce yöntemlerinin geliştirilmesi, olası davranış örnekleri ve yanlış algıyı engelleme yöntemleri

4. Engelliler için Su Terapisi

Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü her yıl yüzme havuzunda su terapisi üzerine sunduğu derslerde Halwick Tekniği ile öğrencilerin engellilerle su içinde ilgilenme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

1. Aquatherapy Course: 4-31 Eylül 2010

2. Aquatherapy Course :  25 Eylül 25 Mart 2012

3. Aquatherapy Course:  11-12 Şubat 2014