Sosyal ve Eğitimsel Aktiviteler

1. Üniversitemiz Belediyeler tarafından  düzenlenen sosyal ve eğitimsel aktivitelere katılım sağlamıştır.

  • 6.İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapsamında Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde "8 Duyu İle Arkadaşlık(Otizm) Atölye Çalışması çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
  • Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "13.Çevre Festivali'ne" katılım sağlanmıştır.

2. Engellilik Konusunda Hizmetiçi Eğitimler, Seminerler, Kurslar

  • Kurumumuzda İdari görevlerini sürdürmekte olan çalışanlarımızda, engelli olan kişilere karşı, bireysel farklılıklara önem veren bakış açısının geliştirilmesi, çalışanlarımızda uygun tutum ve davranışın sağlanması ve bu doğrultuda çalışanların birbiriyle uyumlu olmasını ve pozitif iletişim kurmalarını destekleyen "Engelsiz İş Hayatı Webinarı"  2021-2022 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilmiştir.

3.Konferans, Bildiri, Söyleşi, Sempozyum

  • Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Tarafından Düzenlenen Etkinlikler:

    “Erişilebilirlik Kavramına Bütüncül Bakış Sempozyumu ve Atölye Çalışmaları” kapsamında 10 Mayıs 2022 tarihinde “Erişilebilirlik Kavramına Bütüncül Bakış Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

    “Dokunsal Materyal Atölyesi” 16 Mayıs 2022 tarihinde Altı Nokta Körler Vakfı desteğiyle “Erişilebilirlik Kavramına Bütüncül Bakış Sempozyumu ve Atölye Çalışmaları” kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

    27 Mayıs 2022 tarihinde “Erişilebilir Sinema Etkinliği” Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması’nda “Erişilebilirlik Kavramına Bütüncül Bakış Sempozyumu ve Atölye Çalışmaları” kapsamında gerçekleştirilmiştir.