EÖDK Faaliyet Raporu

 

Yeditepe Üniversitesi Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon(EÖDK) Birimi 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı EÖDK Faaliyet Raporu:

Yeditepe Üniversitesi Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon (EÖDK) Birimi Yeditepe Üniversitesi’ndeki engeli olan öğrencilere/kişilere verilen desteğin genişletilmesi ve arttırılması amacıyla 25/11/2010 tarihinde kurulmuştur. Amacı Üniversitemizde kayıtlı engeli olan öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarının sağlanması olan bu Birim, gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmaktan sorumludur. Bu alanda çalışmalar yapan farklı birimlerden öğretim üyelerinin ve Hukuk İşleri Birimi’nden bir üyenin oluşturduğu bu kurula Rektör Yardımcısı Başkanlık etmektedir.  Eğitim, öğretim ve sınav alanında öğrencilere verilen hizmetler Yeditepe Üniversitesi Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönetmeliği  ve Sınav Yönergesi kapsamında yerine getirilmektedir . Yeditepe Üniversitesi'nin bu alandaki misyonu bireylerin ders materyallerine ve eğitim öğretim hayatına erişilebilirliklerini en üst seviyede tutabilmektir. Bu bağlamda, öğrencilere dersler/ sınavlar sırasında ihtiyaç duyacakları akademik ortamı hazırlamak, engelleri nedeniyle eğitim-öğretim süreçlerinde yaşayabilecekleri problemlere yönelik analizler yapmak, tedbirleri almak, çözümler geliştirerek onların eğitim-öğretime ve üniversitenin fiziki koşullarına tam katılımlarını sağlamaktır. Yapılan çalışmalar “Engelsiz Yeditepe” kapsamında kendini sürekli yenilemektedir (http://engelsiz.yeditepe.edu.tr).

Birimin öğrencilerle koordinasyonunu ise öğrencilerin veya ailelerin birime doğrudan ulaşması veya her bölümde atanmış olan Engelli Öğrenci Danışmanları ile sağlamaktadır. Danışmanlık desteği ise öğrencilere birebir ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sağlanmaktadır.

Engeli Olan Öğrenciler Danışma Ve Koordinasyon (EÖDK) Birimi rektörlüğe bağlı bir birim olarak, rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatma Yeşim Ekinci’nin başkanlığında hizmet vermektedir. Koordinatör olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Subaşı ve danışmanı olarak ise Fzt.R.Benan Özkol yer almaktadır.

Birimin multi disipliner bir danışma kurulu bulunmaktadır. Bu kurulun üyeleri Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İktisat Bölümü, Psikoloji Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü gibi farklı bölümlerden öğretim üyelerinin ve idari birimlerin (kütüphane, spor–kültür ve yurtlar, güvenlik) sorumlu müdürleridir (EK-3).

            EÖDK halen toplam 240 (5 görme, 1 konuşma, 4 işitme, 11 fiziksel problemler, 2 öğrenme bozukluğu (disleksi), 1 dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü ve 186 kronik rahatsızlıklar) engeli olan öğrenciye akademik, sosyal danışmanlık vermektedir. Bunlardan 11’i ise 2018-2019 yılında (3 fiziksel, 5 görme, 1 işitme, 1 psikolojik, 1 dikkat eksikliği ve öğrenme bozukluğu) birimimize kaydolmuştur ve takipleri yapılmaktadır.

2018-2019 eğitim döneminde birimimize başvuran öğrencilere sağlanan kolaylıklar (EK-1);

1)      7 öğrencimiz için midterm ve final sınavları için ayrı bir sınıf, asistan desteği ve ek süre sağlanmıştır.

2)     2 öğrencinin havuz ve spor salonu kullanımı talebi doğrultusunda, okul idaresi ve ilgili birimle irtibata geçilerek havuz ve spor salonunun ücretsiz kullanımı sağlanmıştır.

3)      5 görme engelli öğrencimize sınav esnasında soruları okuyabilmesi için okutman desteği ya da soruları bilgisayar desteğiyle dinleme konusunda destek sağlanmıştır.

4)   Üniversitemiz idaresi 3 öğrencimize yemek bursu, 1 öğrencimize servis bursu ve 1 öğrencimize de yurt bursu sağlamıştır.

5)      Kampüs içerisinde binalar arasında ulaşım sıkıntısı yaşayan 3 öğrencimize shuttle servis desteği sağlanmıştır.

6)     1 işitme engelli öğrenci adayımız ve annesi ile sorunları hakkında konuşabilmek için toplantı düzenlenmiş ve çözümü için ilgili yerler ile iletişime geçilerek öğrencimiz yönlendirilmiştir.

7)      4 görme engelli öğrencimize her dönem başında 1 hafta süre ile dersliklerine kadar eşlik edebilecek gönüllü öğrenci bulmak için Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü ile iletişime geçilmiş ve hem kulübe kayıtlı olan öğrencilerden hem de FTR bölümünde okuyan öğrencilerimizden gereken destek sağlanmış ve oryantasyonlar gerçekleştirilmiştir.

8)      Psikolojik rahatsızlığı olan bir öğrencimizin ihtiyaçları doğrultusunda annesi ve kendisi ile toplantı düzenlenmiş ve talepleri doğrultusunda ilgili yerlere gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

9)    Ortopedik ve nörolojik rahatızlığı bulunan ve okul içerisinde scooter akülü aracı ile transferini sağlayan bir öğrencimizin yıl içerisinde aracı birkaç kez tamir edilmek üzere servise gönderilmiş ve akülü aracın servise gönderilmesi ve tekrar öğrencimize iletilmesi için üniversitemiz tarafından araç desteği sürekli olarak sağlanmış ve gerekli harcamalar yine üniversitemiz tarafından karşılanmıştır.

10)     Hazırlık bölümüne yeni başlayan görme engelli bir öğrencimize Blue Focus 40 Kabartma Ekran ve Klavye (Braille Klavye) cihazları üniversitemiz tarafından satın alınmış olup kendisine teslim edilmiş ve firma yetkilileri ile görüşülerek cihaz kullanımı için öğrencimize gereken eğitim verilmiş ve öğrencimizin firmaya ulaşımı ve okula dönüşü için de üniversitemiz tarafından yine araç desteği sağlanmıştır.

11)     Üniversitemize yeni başlayan 1 görme engelli öğrencimize 5th Generation Blue Focus 40 Kabartma Ekran/Not alma cihazı üniversitemiz tarafından satın alınmış ve kendisine teslim edilmiştir.

12)     1 görme engelli öğrencimizin bilgisayarına program yüklenmesi konusunda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile irtibat kurulmuş ve gerekli program yüklenmiştir.

13)      Tanıtım haftası kapsamında birimimiz, hazırlık ve hukuk fakültesi hakkında bilgi almaya gelen görme engeli olan bir öğrenci adayımız için hazırlık hocaları ve hukuk fakültesi hocalarıyla irtibata geçilmiş ve hazırlık bölümü eğitim süreçleri ve üniversitemiz görme engeli olan öğrenciler için bünyesinde bulundurduğu imkanlar hakkında bilgilendirmek amacıyla kütüphane birimiyle, üniversitemizde halen eğitimine devam etmekte olan görme engelli öğrencilerimiz ile gereken toplantı düzenlenmiştir ve tanıtım gerçekleştirilmiştir.

14)    Hazırlıktan bölüme geçen ve dikkat eksiliği ve öğrenme bozukluğu olan bir öğrencimizin fakültedeki ihtiyaçlarının tespit edilmesi için öğrencimiz ve annesi ile bir toplantı gerçekleştirilmiş ve akabinde yeni dönem için danışman hocası ile de toplantı düzenlenip gerekli bilgilendirmeler sağlanmıştır.        

15)      1 öğrencimizin   geçici olan ortopedik problemi nedeniyle, derslerine devam edebilmesi için binalar arası ulaşımının güvenli bir şekilde  sağlanmış,  tarafına servis araç desteği verilmiş, hukuk fakültesi binası asansörleri kullanabilmesi için güvenlik birimi ve diğer idari birimlerle gerekli koordinasyonları sağlamak üzere toplantılar gerçekleştirilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır.

16)       1 öğrencimizin engelinden dolayı kampüs içerisinde binalar arasında kolay ulaşım sağlayamadığından fakültedeki tüm dersliklerinin aynı binada toplanması, dersliklere yakın ve kendisine özel tasarlanmış lavabo ihtiyacı, ders notu tutamadığından notların online olarak sağlanması, midterm ve final sınavlarında asistan desteği ve ek süre verilmesi talebi için bölümdeki EÖDK danışman hocası, öğrencimizin tüm derslerine giren hocaları ve bina amiri ile irtibata geçilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve  düzenlemeler sağlanmıştır. Aynı zamanda, öğrencimize sınavları için ayrı bir sınıf sağlarken sınıfların gürültüsüz bir ortamda olması göz önünde bulundurulmuştur. Talep edilen sınav yerlerinin öğrencimizin sınav takvimine göre ayarlanması konusu için İnsan Kaynakları Planlama Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Yine öğrencimize lavaboda kullanabileceği kendisine özel tasarlanmış bir masa ve dolap, her derslikte tekerlekli sandalyesiyle rahat ulaşım sağlaması adına bir sıra koltuk yerinden çıkarılmış ve tüm dersliklerinde ayrı ayrı bilgisayarı ile birlikte kullanabileceği ölçülerde özel olarak tasarlanmış 4 adet masa ve laboratuvarlara erişiminin kolaylaşması için 4 adet rampa desteği verilmiştir. Ayrıca, öğrencimizin kendisine özel olarak tasarlanan masaları sınav yerlerine tek tek taşınması için ilgili birimlerle görüşülmüş ve düzenlemeler sağlanmıştır.

17) 1 görme engeli olan öğrencimiz ders notlarının ve kitaplarının pdf versiyonuna erişemediği için vize sınavlarına çalışamadığı için birimimize başvurmuş olup, notların kendisine sağlanması, braille klavye eğitimi, oryantasyon için body öğrenci talebi üzerine öğrencimizin ders notlarına erişimi için  hocalarına e-mail gönderilip aynı zamanda telefon ile de ulaşılıp, konu hakkında bilgileri sağlanmış ve tüm derslerin notlarının PDF versiyonu temin edilmiştir.

            Milli Eğitim Bakanlığı Celal Yardımcı İlköğretim Okulu’nda öğrenim görmekte olan “Özel İhtiyacı Olan Çocuklarda Kreatif Görsel ve İşitsel Sanatla Terapi” başlıklı çalışma Yeditepe Üniversitesi ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü protokolü kapsamında topluma hizmet çalışmaları başlığı altında sürdürülmüştür. Çalışmaya Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Psikoloji Bölümü öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri katkı vermişlerdir. Çalışmanın koordinasyonunu Uzm. Fzt. Elif Tuğçe ÇİL yürütmektedir.

           Proje ortakları; YÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, RİBEM Riskli Çocuk Danışma Merkezi, SERÇEV (Serebral Palsili Çocuklar derneği) olan ve 2017 yılında başlayan “Super Palsi Projesi” nin 2018-2019 yeni döneminde değerlendirme toplantıları da Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmıştır (http://superpalsi.com) (EK-5).

         10-11 Nisan 2019 tarihleri arasında üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na ülke genelinde 44’ü üniversitelerin Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon birimi temsilcileri ve 5’i diğer kurumların temsilcileri olmak üzere toplamda 396 kişi katılım sağlamıştır. Bu çalıştayda; öğrencilerimizin eşit koşullarda üniversite yaşamına katılmalarına, donanımlı ve güçlü bireyler olarak iş yaşamına kazandırılmalarına nasıl daha iyi katkı verilebileceğini tartışmak amacıyla çeşitli konuların yer aldığı paneller düzenlenmiştir. Bu panellerde konunun uzmanı olan birçok oturum başkanı önderliğinde erişilebilirlik, iletişim, istihdam, eğitimde ve mühendislikte destekleyici teknoloji kullanımı ve EÖDK birimlerinin işleyişi başlıkları altında yer alan kavramlar, süreçler katılımcılar ve mezun öğrencilerimizle birlikte konuşulmuş ve tartışılmıştır. Aynı zamanda, farklı disiplinlerden alanında uzman 60 davetli konuşmacı çalıştayımıza katılmış olup, değerli bilgilerini ve önerilerini bizlerle paylaşmışlardır. Çalıştayda verilen konferanslar, panel konuşmaları, sözel bildirileri ve çalıştay gruplarının raporları, “13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştay Kitabı” olarak hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu kitap Yüksek Öğretim Kurumu Engelsiz Üniversiteler Başkanlığına sunularak, Engelsiz Yeditepe Web sayfamızda yayınlanacaktır.

            Disability and Community ( PTR 250) 2018- 2019 Güz döneminde seçmeli ders olarak açılmış olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ve üniversitemizin diğer bölümlerindeki öğrenciler bu dersi seçebilmektedir.

           2017-2018 eğitim döneminde yapılan toplam harcama 60.000 TL’dir . 

 

Diğer Çalışmalar

Merkezin adı

Faaliyetin

Ulusal/ Uluslararası

Toplam Katılımcı Sayısı

Katılımcı Ülke Sayısı

Yurt Dışından Katılımcı Sayısı

Adı

Alanı *

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’
2017-2018 dönemini ve 2018-2019 yeni dönemi değerlendirme toplantısı

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, RİBEM Riskli Çocuk Danışma Merkezi, SERÇEV

Ulusal

7

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’,        ' Engelli Kavramına Yaklaşım Eğitimi'

16 kasım 2018, Ankara.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü,  SERÇEV

Ulusal

50

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘’Bilişim Erişilebilirliği ve Destek Teknolojileri Dersi’’ Tanıtım Semineri 19 Aralık 2018. İstanbul

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimleri

( EÖDK), Marmara Üniversitesi

Ulusal

100-150

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’

Aile eğitim semineri

27 Kasım 2019, Ankara.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü,  SERÇEV

Ulusal

50

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’ Proje etkinliklerinin devam etmesi

2018 güz dönemi

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü,  SERÇEV

Ulusal

20-50

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

Yeditepe Kariyer Festivali '19                                                                                                                                         '' Duyu bütünleme ve Floortime prensipleriyle gelişimsel problemleri olan, özel gereksinimli veya sağlıklı gelişen çocukların takibi ve rehabilitasyonu ‘’ semineri

6 Mart 2019

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü,  CARE Oyun Akademisi

Ulusal

40

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

13.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

10-11 Nisan 2019.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Üniversiteler Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimleri

( EÖDK)

Ulusal

396

1

-

 Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’, Proje tanıtım etkinliği, 24 Nisan, Ankara.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, SERÇEV, Hacettepe Üniversitesi

Ulusal

50

1

-

 Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’

17. Geleneksel SERÇEV Çocuk ve Gençlik Balosu

6 Mayıs 2019, Ankara.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, SERÇEV

Ulusal

50

1

-

 Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

Engelsiz Hayat Projesi ' Tanıtım ve destek semineri

21 Eylül 2019, İstanbul.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, SERÇEV

 Ulusal

 30

 1

 -

 Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

Renkli Kampüs

“Üniversiteler Engelsiz Kampüs Koordinatörleri Buluşması”, 18 Eylül 2019. İstanbul

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Üniversiteler Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimleri

 Ulusal

 20

 1

 -

         

            Sonuç olarak; 2019-2020 yılında Yeditepe Üniversitesi EÖDK birimimizin hedefleri doğrultusunda, engeli olan bireylere hizmet sunan sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa tüm öğrencilerimizi kapsayan sanatsal ve rekreasyonel atölye çalışmaları ve organizasyonlar düzenlemek. Kampüs içinde çalışanlar ve öğrencilerin engellilik ve toplumsal hayata katılımları konusunda farkındalıklarını arttırmaları için eğitim programları düzenlemektir.

2018-2019 eğitim döneminde birimimize başvuran öğrencilere sağlanan kolaylıklar (EK-4);

 

Ek: 1

 

 

NO

 

İSİM

 

TANI

 

SORUN

 

ÇÖZÜM

 

BÖLÜMÜ

 

 

 

1

B. Y.

Görme Engelli

Okutman ya da soruları bilgisayar destekli çözmek, ayrı bir sınıf ve ek süre talebi

Hazırlık Bölümü ile irtibata geçildi

Rus Dili ve Edebiyatı

 

2

F. Y.

Görme Engelli

Okutman ya da soruları bilgisayar destekli çözmek, ayrı bir sınıf ve ek süre talebi

Hazırlık Bölümü ile irtibata geçildi

Rus Dili ve Edebiyatı

 

 

3

E. C.

Görme Engelli

Okutman ya da soruları bilgisayar destekli çözmek, ayrı bir sınıf ve ek süre talebi

Hazırlık Bölümü ile irtibata geçildi

 

 

5

Ö. F. U.

İşitme Engelli

Hazırlık okulundan muafiyet

Dr. Müzeyyen DOĞAN'a yönlendirildi, hazırlık okuması uygun görüldü

 

 

4

B. T.

Görme Engelli

Yurt veya servis bursu talebi, oryantasyon talebi

Konu hakkında dilekçe yazıldı ve FTR bölümünden oryantasyon için gönüllü öğrenci bulundu

PDR

 

 

6

B. Y.

Görme Engelli

Binalara kolay erişim sağlamak için geçici süreliğine Burak'a eşlik edecek kişi talebi

Dilek gönüllüleri kulübü ile iletişime geçilip oryantasyon için gönüllü öğrenci bulundu

 

 

 

7

F. Y.

Görme Engelli

Binalara kolay erişim sağlamak için geçici süreliğine Fatih'e eşlik edecek kişi talebi

Dilek gönüllüleri kulübü ile iletişime geçilip oryantasyon için gönüllü öğrenci bulundu

 

 

8

M. C.

Psikolojik rahatsızlık, OKB

Arabasını GSF binasına yakın park etme isteği

Psikiyatri uzmanından konu ile ilgili onaylı belge alması söylenildi

Halkla İlişkiler (İNG)

 

9

M. G.

Ortopedik- Nörolojik hastalık (Craniosynostosis)

Scooter aküsü yenilenmesi

Dilekçe yazıldı

 

 

 

10

B. T.

Görme Engelli

Bilgisayarına program yüklenmesi, Braille klavye alınması, Yemek bursu talebi

Braille klavye alımı için dilekçe yazıldı, Yemek bursu için dilekçe yazıldı, Bilgisayar müh'den program yüklenmesi için destek alındı

PDR

 

 

 

 

 

 

 

 

11

E. G. G.

LRS

Kampüs içerisinde binalar arasında kolay ulaşım sağlayamadığından tüm dersliklerinin aynı binada toplanması, dersliklere yakın ve kendisine özel tasarlanmış lavabo ihtiyacı, ders notu tutamadığından notların online olarak sağlanması, sınavda asistan desteği ve ek süre verilmesi talebi

Öğrencinin derslikleri aynı binada toplanmış, dersliklere yakın kendine özel tasarlanmış lavabo ihtiyacı sağlanmış, tüm ders notları online olarak sağlanmış, tüm laboratuvar derslerinde kendisine asistan desteğinde bulunulmuş, sınavlarda asistan desteği sağlanmış ve ek süre verilmiştir

 

 

12

E. G. G.

LRS

Quizler için not, ayrı bir sınıf, ek süre ve asistan desteği

Bölümler ile irtibata geçilerek not, ayrı bir sınıf, ek süre ve asistan desteği sağlandı

 

 

13

H. G.

CP

Yüzme havuzu kullanımı, yemek kartının yurt yemekhanesinde de geçmesini istiyor

Konu hakkında dilekçe yazılmıştır

 

 

 

14

E. A. T.

CP

Ders notu tutamadığından ders notlarının sağlanması, sınavlar için ayrı bir sınıf ve ek süre talebi

İlgili bölümün EODK danışman hocası ile irtibata geçilerek, konu hakkında bilgi verilmiştir

 

 

 

15

E. G. G.

LRS

Talepler

Esma Gizem Güler’in yeni dönemde masa ve rampalarının ayarlanması ve ders program içeriklerine göre tüm hocalara durumu hakkında bilgi maillerinin atılması

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

16

E. G. G.

LRS

Sınavlarda asistan desteği ve ek süre, yaşanılan problemler, quiz ve final sınavları yer talebi için görüşmeler

Bölümler ile irtibata geçildi,  Kimya bölüm hocalarıyla toplantı yapıldı, Matematik midterm sınavı için gürültüsüz bir yerde sınav yeri ayarlandı

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

17

E. G. G.

LRS

Sınavlarda asistan desteği ve ek süre, yaşanılan problemler, quiz ve final sınavları yer talebi

Esma Gizem Güler’in tüm quiz ve sınav takvim tablosu ( biyoloji, kimya, matematik, fizik) oluşturularak irtibata geçilecek hocalar ve asistanlar belirlendi ve hocalarla toplantı zamanı ayarlandı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

18

E. G. G.

LRS

Sınavlarda asistan desteği ve ek süre, yaşanılan problemler, quiz ve final sınavları yer talebi için görüşmeler

Bölümler ile irtibata geçilerek, Matematik Bölüm Başkanı Ahmet Okay Çelebi, Dr. Öğr. Üyesi İlker Savaş Yüce ve Doç. Dr. Fatih Kocabaş hocalarıyla toplantı yapılarak Esma Gizem Güler’in yaşadığı problemler, sınav, quiz, asistan desteği ve süre konularında ayarlamalar yapıldı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

 

 

 

 

19

E. G. G.

LRS

Masa problemi  ve tamir talebi, servisin mühendislik binasına girişinde yaşanılan problemler

Esma Gizem Güler’e ayarlanmış olan 4 ayarlı masanın bir tanesinin kırılması üzerine bakım onarıma gitmiş olan masanın yapım ve tamir süreci hakkındaki son durum hakkında sürecin hızlandırılması için  Mehmet Keskin (İdari Amir) ile toplantı yapıldı. Ayrıca servisin Mühendislik binasına tam olarak giriş yapmamasının sebepleri üzerinde konuşularak gereken ayarlamalar tespit edildi.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

 

20

E. G. G.

LRS

Sınavlarda asistan desteği ve ek süre, yaşanılan problemler, quiz ve final sınavları yer talebi için görüşmeler

Esma Gizem Güler ve annesiyle toplantı yapılarak sınav düzeni( matematik sınavlarında atanacak olan gözetmen hocası ve sekreterlikten uygun bir sınıf ayarlanmadığı takdirde EÖDK birimi tarafından sınıf ayarlanması ) hakkında hocalarla yapılmış olan toplantı ışığında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

 

 

 

 

21

E. G. G.

LRS

Masa problemi  ve tamir talebi

Bina amiri Mehmet Keskin ile görüşülerek masanın son durumuna bakıldı. Masa tamiri gerçekleşmiş olmasına rağmen istenilen eğimin miktarında bir problem olduğu ve tekrar üzerinden düzeltilemediği için Esma Gizem Gülerin talebi doğrultusunda ya yeni masa ya da mevcut düzeltilmiş olanın kullanılması belirlendi. Ayrıca diğer 3 masadan bir tanesinin ayaklarında sıkıntı olduğu için onlarında tamiri başlatıldı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

22

E. G. G.

LRS

Sınavlarda, quiz ve final sınavları yer talebi için görüşmeler

Matematik bölüm başkanımız ile gerekli görüşmeler ışığında matematik bölüm sekreteri Burcu Hanım ile görüşülerek sınavlarda yer ayarlanamaması halinde EÖDK birimine bildirim yapması istendi.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

23

E. G. G.

LRS

Biyoloji, Matematik, Fizik ve Kimya Sınavları Sınıf yeri ayarlamaları

Esma Gizem Güler’in isteği üzerine sınavlarının sessiz bir sınıfta yapılabilmesi adına sınav yerleri gezilere tespit edildi. ( Mühendislik binası B443 nolu sıfın sınavlarında kullanılması talep edildi).

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

 

24

E. G. G.

LRS

Biyoloji, Matematik, Fizik ve Kimya Sınavları Sınıf yeri Ayarlamaları

Talep edilmiş olan sınav yerlerinin Esma Gizem Güler’in sınav takvimine göre ayarlanması planlama müdürlüğü ile görüşülerek gerçekleştirildi. Sınav yerleri ve takvimi hakkında Burcu Ebeler bilgilendirilerek sınavdan sorumlu hocalarla irtibata geçildi.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

25

E. G. G.

LRS

Matematik Sınav Gözetmenliği

Esma Gizem Güler’in talep etmiş olduğu gözetmen Dilara Hoca ile irtibata geçilerek sınav yer ve saat hakkında bilgilendirilmesi yapıldı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

 

26

E. G. G.

LRS

Biyoloji, Matematik, Fizik ve Kimya Sınavları için Esma Gizem Güler’in Masa taşınımı

Belirlenmiş ve ayarlanmış olan sınav yer ve takvimi konusunda Mühendislik Binası Amiri Mehmet Keskin ile irtibata geçilerek Esma Gizem Güler için yapılmış olan masaların taşınmasına dair organizasyonun gerçekleştirilmesi için bilgilendirme yapıldı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

27

B. T.

Görme Engelli

Talepler

Berçem Tüner’in talebi üzerine EÖDK birim odasına yaz dönemi sebebiyle eşyalarının yerleştirilmesi gerçekleştirildi.

PDR

 

28

B. T.

Görme Engelli

Yeditepe Üniversitesi Tanıtım Video Çekimi

Yeditepe Üniversitesi Tanıtım Video Çekimi için Öğrencimiz ile irtibata geçilerek toplantılar yapıldı.

PDR

 

 

29

Y.

Görme Engelli

Tanıtım Haftası

Tanıtım haftası kapsamında birimimiz, hazırlık ve hukuk fakültesi hakkında bilgi almaya gelen öğrencimiz için hazırlık hocaları ve hukuk fakültesi hocalarıyla irtibata geçildi. Hazırlık eğitim süreçleri ve üniversitemiz görme engeli olan öğrenciler için bünyesinde bulundurduğu imkanlar hakkında bilgilendirmek amacıyla kütüphane birimiyle, üniversitemizde halen eğitimine devam etmekte olan görme engelli öğrencimiz Berçem T. ile de birlikte toplantılar yapıldı.

Hukuk

 

 

30

 

D. Ö.

Dikkat Dağınıklığı ve Öğrenme Güçlüğü

Talepler

Öğrencimizin hazırlıktan bölüme geçişinin olması sebebiyle yeni dönemde yapılacakların ve ihtiyaçların tespit edilmesi için toplantı gerçekleştirildi.

Bilgisayar Müh.

 

31

 

D. Ö.

Dikkat Dağınıklığı ve Öğrenme Güçlüğü

Talepler

Öğrencimizin hazırlıktan bölüme geçişinin olması sebebiyle yeni dönem için danışman hocası ile toplantılar düzenlendi.

Bilgisayar Müh.

 

32

 

M. A

Ortopedik problem

Talepler

Öğrencimizin   geçici olan ortopedik problemi nedeniyle, derslerine devam edebilmesi için yapılan düzenlemeler;  binalar arası ulaşımının güvenli bir şekilde  sağlanması,  tarafına servis araç desteği verilmesi, hukuk fakültesi binası asansörleri kullanabilmesi için güvenlik birimi ve diğer idari birimlerle gerekli koordinasyonları sağlanmasıdır.

Elektrik -Elektronik Müh.