EÖDK Faaliyet Raporu

 

Yeditepe Üniversitesi Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon(EÖDK) Birimi 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı EÖDK Faaliyet Raporu:

Yeditepe Üniversitesi Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon (EÖDK) Birimi Yeditepe Üniversitesi’ndeki engeli olan öğrencilere/kişilere verilen desteğin genişletilmesi ve arttırılması amacıyla 25/11/2010 tarihinde kurulmuştur. Amacı Üniversitemizde kayıtlı engeli olan öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarının sağlanması olan bu Birim, gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmaktan sorumludur. Bu alanda çalışmalar yapan farklı birimlerden öğretim üyelerinin ve Hukuk İşleri Birimi’nden bir üyenin oluşturduğu bu kurula Rektör Yardımcısı Başkanlık etmektedir.  Eğitim, öğretim ve sınav alanında öğrencilere verilen hizmetler Yeditepe Üniversitesi Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönetmeliği  ve Sınav Yönergesi kapsamında yerine getirilmektedir . Yeditepe Üniversitesi'nin bu alandaki misyonu bireylerin ders materyallerine ve eğitim öğretim hayatına erişilebilirliklerini en üst seviyede tutabilmektir. Bu bağlamda, öğrencilere dersler/ sınavlar sırasında ihtiyaç duyacakları akademik ortamı hazırlamak, engelleri nedeniyle eğitim-öğretim süreçlerinde yaşayabilecekleri problemlere yönelik analizler yapmak, tedbirleri almak, çözümler geliştirerek onların eğitim-öğretime ve üniversitenin fiziki koşullarına tam katılımlarını sağlamaktır. Yapılan çalışmalar “Engelsiz Yeditepe” kapsamında kendini sürekli yenilemektedir (http://engelsiz.yeditepe.edu.tr).

Birimin öğrencilerle koordinasyonunu ise öğrencilerin veya ailelerin birime doğrudan ulaşması veya her bölümde atanmış olan Engelli Öğrenci Danışmanları ile sağlamaktadır. Danışmanlık desteği ise öğrencilere birebir ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sağlanmaktadır.

Engeli Olan Öğrenciler Danışma Ve Koordinasyon (EÖDK) Birimi rektörlüğe bağlı bir birim olarak, rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatma Yeşim Ekinci’nin başkanlığında hizmet vermektedir. Koordinatör olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Subaşı ve danışmanı olarak ise Fzt.R.Benan Özkol yer almaktadır.

Birimin multi disipliner bir danışma kurulu bulunmaktadır. Bu kurulun üyeleri Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İktisat Bölümü, Psikoloji Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü gibi farklı bölümlerden öğretim üyelerinin ve idari birimlerin (kütüphane, spor–kültür ve yurtlar, güvenlik) sorumlu müdürleridir (EK-3).

            EÖDK halen toplam 240 (5 görme, 1 konuşma, 4 işitme, 11 fiziksel problemler, 2 öğrenme bozukluğu (disleksi), 1 dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü ve 186 kronik rahatsızlıklar) engeli olan öğrenciye akademik, sosyal danışmanlık vermektedir. Bunlardan 11’i ise 2018-2019 yılında (3 fiziksel, 5 görme, 1 işitme, 1 psikolojik, 1 dikkat eksikliği ve öğrenme bozukluğu) birimimize kaydolmuştur ve takipleri yapılmaktadır.

2018-2019 eğitim döneminde birimimize başvuran öğrencilere sağlanan kolaylıklar (EK-1);

1)      7 öğrencimiz için midterm ve final sınavları için ayrı bir sınıf, asistan desteği ve ek süre sağlanmıştır.

2)     2 öğrencinin havuz ve spor salonu kullanımı talebi doğrultusunda, okul idaresi ve ilgili birimle irtibata geçilerek havuz ve spor salonunun ücretsiz kullanımı sağlanmıştır.

3)      5 görme engelli öğrencimize sınav esnasında soruları okuyabilmesi için okutman desteği ya da soruları bilgisayar desteğiyle dinleme konusunda destek sağlanmıştır.

4)   Üniversitemiz idaresi 3 öğrencimize yemek bursu, 1 öğrencimize servis bursu ve 1 öğrencimize de yurt bursu sağlamıştır.

5)      Kampüs içerisinde binalar arasında ulaşım sıkıntısı yaşayan 3 öğrencimize shuttle servis desteği sağlanmıştır.

6)     1 işitme engelli öğrenci adayımız ve annesi ile sorunları hakkında konuşabilmek için toplantı düzenlenmiş ve çözümü için ilgili yerler ile iletişime geçilerek öğrencimiz yönlendirilmiştir.

7)      4 görme engelli öğrencimize her dönem başında 1 hafta süre ile dersliklerine kadar eşlik edebilecek gönüllü öğrenci bulmak için Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü ile iletişime geçilmiş ve hem kulübe kayıtlı olan öğrencilerden hem de FTR bölümünde okuyan öğrencilerimizden gereken destek sağlanmış ve oryantasyonlar gerçekleştirilmiştir.

8)      Psikolojik rahatsızlığı olan bir öğrencimizin ihtiyaçları doğrultusunda annesi ve kendisi ile toplantı düzenlenmiş ve talepleri doğrultusunda ilgili yerlere gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

9)    Ortopedik ve nörolojik rahatızlığı bulunan ve okul içerisinde scooter akülü aracı ile transferini sağlayan bir öğrencimizin yıl içerisinde aracı birkaç kez tamir edilmek üzere servise gönderilmiş ve akülü aracın servise gönderilmesi ve tekrar öğrencimize iletilmesi için üniversitemiz tarafından araç desteği sürekli olarak sağlanmış ve gerekli harcamalar yine üniversitemiz tarafından karşılanmıştır.

10)     Hazırlık bölümüne yeni başlayan görme engelli bir öğrencimize Blue Focus 40 Kabartma Ekran ve Klavye (Braille Klavye) cihazları üniversitemiz tarafından satın alınmış olup kendisine teslim edilmiş ve firma yetkilileri ile görüşülerek cihaz kullanımı için öğrencimize gereken eğitim verilmiş ve öğrencimizin firmaya ulaşımı ve okula dönüşü için de üniversitemiz tarafından yine araç desteği sağlanmıştır.

11)     Üniversitemize yeni başlayan 1 görme engelli öğrencimize 5th Generation Blue Focus 40 Kabartma Ekran/Not alma cihazı üniversitemiz tarafından satın alınmış ve kendisine teslim edilmiştir.

12)     1 görme engelli öğrencimizin bilgisayarına program yüklenmesi konusunda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile irtibat kurulmuş ve gerekli program yüklenmiştir.

13)      Tanıtım haftası kapsamında birimimiz, hazırlık ve hukuk fakültesi hakkında bilgi almaya gelen görme engeli olan bir öğrenci adayımız için hazırlık hocaları ve hukuk fakültesi hocalarıyla irtibata geçilmiş ve hazırlık bölümü eğitim süreçleri ve üniversitemiz görme engeli olan öğrenciler için bünyesinde bulundurduğu imkanlar hakkında bilgilendirmek amacıyla kütüphane birimiyle, üniversitemizde halen eğitimine devam etmekte olan görme engelli öğrencilerimiz ile gereken toplantı düzenlenmiştir ve tanıtım gerçekleştirilmiştir.

14)    Hazırlıktan bölüme geçen ve dikkat eksiliği ve öğrenme bozukluğu olan bir öğrencimizin fakültedeki ihtiyaçlarının tespit edilmesi için öğrencimiz ve annesi ile bir toplantı gerçekleştirilmiş ve akabinde yeni dönem için danışman hocası ile de toplantı düzenlenip gerekli bilgilendirmeler sağlanmıştır.        

15)      1 öğrencimizin   geçici olan ortopedik problemi nedeniyle, derslerine devam edebilmesi için binalar arası ulaşımının güvenli bir şekilde  sağlanmış,  tarafına servis araç desteği verilmiş, hukuk fakültesi binası asansörleri kullanabilmesi için güvenlik birimi ve diğer idari birimlerle gerekli koordinasyonları sağlamak üzere toplantılar gerçekleştirilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır.

16)       1 öğrencimizin engelinden dolayı kampüs içerisinde binalar arasında kolay ulaşım sağlayamadığından fakültedeki tüm dersliklerinin aynı binada toplanması, dersliklere yakın ve kendisine özel tasarlanmış lavabo ihtiyacı, ders notu tutamadığından notların online olarak sağlanması, midterm ve final sınavlarında asistan desteği ve ek süre verilmesi talebi için bölümdeki EÖDK danışman hocası, öğrencimizin tüm derslerine giren hocaları ve bina amiri ile irtibata geçilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve  düzenlemeler sağlanmıştır. Aynı zamanda, öğrencimize sınavları için ayrı bir sınıf sağlarken sınıfların gürültüsüz bir ortamda olması göz önünde bulundurulmuştur. Talep edilen sınav yerlerinin öğrencimizin sınav takvimine göre ayarlanması konusu için İnsan Kaynakları Planlama Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Yine öğrencimize lavaboda kullanabileceği kendisine özel tasarlanmış bir masa ve dolap, her derslikte tekerlekli sandalyesiyle rahat ulaşım sağlaması adına bir sıra koltuk yerinden çıkarılmış ve tüm dersliklerinde ayrı ayrı bilgisayarı ile birlikte kullanabileceği ölçülerde özel olarak tasarlanmış 4 adet masa ve laboratuvarlara erişiminin kolaylaşması için 4 adet rampa desteği verilmiştir. Ayrıca, öğrencimizin kendisine özel olarak tasarlanan masaları sınav yerlerine tek tek taşınması için ilgili birimlerle görüşülmüş ve düzenlemeler sağlanmıştır.

17) 1 görme engeli olan öğrencimiz ders notlarının ve kitaplarının pdf versiyonuna erişemediği için vize sınavlarına çalışamadığı için birimimize başvurmuş olup, notların kendisine sağlanması, braille klavye eğitimi, oryantasyon için body öğrenci talebi üzerine öğrencimizin ders notlarına erişimi için  hocalarına e-mail gönderilip aynı zamanda telefon ile de ulaşılıp, konu hakkında bilgileri sağlanmış ve tüm derslerin notlarının PDF versiyonu temin edilmiştir.

2019-2020 Eğitim Döneminde Birimize Başvuran Öğrencilerimize Sağlanan Kolaylıklar (EK-2):

 

Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda sahip oldukları engel durumu bilgileri öğrenim gördükleri bölümlerin öğretim elemanlarıyla detaylı bir şekilde paylaşılmış, öğrencilerimiz için gereken destek aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmiştir:

 

1)Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’nde öğrenim gören, birimimize kayıtlı, engeli olan öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda   17 öğretirim üyesi/ görevlisi hocamızla görüşmeler sağlanmış ve 22 adet bilgilendirme amaçlı mail  gönderilmiştir.   Bu  kapsamda söz konusu öğrencilerimize   ek süre desteği sağlanmış ( 5 ders), sınavlarında asistan hoca desteği sağlanmış ( 1 ders),  ders materyallerine önceden erişim desteği verilmiş ( 1 ders), ödevlerine ek süre desteği verilmesi ( 1 ders),  Obs sistemi hakkında destek sağlnması( 1ders) , devamsızlık  konusunda bilgi edinilmesi ( 1 ders)   konularında destek sağlanmıştır. 

 

2)Üniversitemiz Ticari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören, birimimize kayıtlı, engeli olan öğrencilerimizin talepleri   kapsamında 10 öğretim elemanı hocamızla görüşmeler mail veya telefon yoluyla  iletişim sağlanmış,  Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda,  bilgi verme ve koordinasyon amaçlı olarak, 11 bilgilendirme maili atılmış, 5  ders içinde sınav   için ek süre desteği talep edilmiş, ve sağlanmıştır. 

 

3)Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören, birimimize kayıtlı, engeli olan öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda;  11 öğretim üyesi/ görevlisi  hocamızla e- mail yoluyla görüşme gerçekleştirilmiş, 20 adet bilgilendirme  amaçlı   e- mail  gönderilmiştir. Bu  öğrencimize ders notlarının önceden  temini  sağlanmıştır. Bir öğrencimizin öğrencimizin, derslerinde ve ödevlerinde    kullanmak istediği cihaz talebine istinaden, gerekli firmalarla görüşülmüş, raporlar hazırlanmış,  talep olarak resmi  yazı hazırlanıp, rektörlük makamına sunulmuştur.

 

4) Üniversitemiz Hazırlık Okulu’nda öğrenim gören, birimimze kayıtlı, engeli olan öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda  2 hocamızla görüşülmüş ve kendilerine   öğrencilerin engel durumları, EÖDK sınav  ve ders yönetmeliğimiz hakkında bilgilendirme  yapılmış. Bu kapsamda 3  bilgilendirme maili gönderimiştir.  Öğrencilerimize hazırlık  okulu sınavlarında  gözetmen desteği sağlanmış, devamsızlık bilgileri hakkında  bilgilendirme yapılmıştır.

 

5)Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören, birimimize kayıtlı, engeli olan  öğrencimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrencimizin  yurt bursu talebi  konusunda gerekli araştırmalar yapılarak, talebi rektörlük makamına sunulmuş, Öğrencimizin yurt  bursu yenilenmiştir. Öğrencimize hazırlık sınıfından buyana yurt bursu üniversite yönetimimiz tarafından yurt bursu sağlanmaktadır. Öğrencimiz bu yıl son sınıftadır. 

 Aynı öğrencimize; tez yazımı aşamasında kullanması gereken yazımların  erişilebilir seçenkeleri konusunda danışmanlık yapılmış,    diğer üniversitelerde ilgili yazılımları kullanan uzmanların görüş ve bilgileri  dikkate alınarak,  araştırma yapılmış ve çözüm önerileri kendisine  sunulmuştur.

 

6) Üniversitemizin, Tanıtım Sürecinde;  EÖDK Birimi Yeditepe Üniversitesi Tanıtım Haftası Kapsamında:

Üniversitemiz Tanıtım Haftası kapsamında 8 aday öğrencimizle birebir görüşülmüş, EÖDK Birimimizin   görevleri, danışmanlık ve kkordinasyon hizmetlerini ne şekilde yürüttüğü , faaliyetleri  öğtrencilerimize ve ailelerine  açıklanmış, 1 aday öğrencimizle  kampüsümüz gezilmiş, kampüs tanıtımı yapılmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Celal Yardımcı İlköğretim Okulu’nda öğrenim görmekte olan “Özel İhtiyacı Olan Çocuklarda Kreatif Görsel ve İşitsel Sanatla Terapi” başlıklı çalışma Yeditepe Üniversitesi ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü protokolü kapsamında topluma hizmet çalışmaları başlığı altında sürdürülmüştür. Çalışmaya Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Psikoloji Bölümü öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri katkı vermişlerdir. Çalışmanın koordinasyonunu Uzm. Fzt. Elif Tuğçe ÇİL yürütmektedir.

           Proje ortakları; YÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, RİBEM Riskli Çocuk Danışma Merkezi, SERÇEV (Serebral Palsili Çocuklar derneği) olan ve 2017 yılında başlayan “Super Palsi Projesi” nin 2018-2019 yeni döneminde değerlendirme toplantıları da Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmıştır (http://superpalsi.com) (EK-5).

         10-11 Nisan 2019 tarihleri arasında üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na ülke genelinde 44’ü üniversitelerin Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon birimi temsilcileri ve 5’i diğer kurumların temsilcileri olmak üzere toplamda 396 kişi katılım sağlamıştır. Bu çalıştayda; öğrencilerimizin eşit koşullarda üniversite yaşamına katılmalarına, donanımlı ve güçlü bireyler olarak iş yaşamına kazandırılmalarına nasıl daha iyi katkı verilebileceğini tartışmak amacıyla çeşitli konuların yer aldığı paneller düzenlenmiştir. Bu panellerde konunun uzmanı olan birçok oturum başkanı önderliğinde erişilebilirlik, iletişim, istihdam, eğitimde ve mühendislikte destekleyici teknoloji kullanımı ve EÖDK birimlerinin işleyişi başlıkları altında yer alan kavramlar, süreçler katılımcılar ve mezun öğrencilerimizle birlikte konuşulmuş ve tartışılmıştır. Aynı zamanda, farklı disiplinlerden alanında uzman 60 davetli konuşmacı çalıştayımıza katılmış olup, değerli bilgilerini ve önerilerini bizlerle paylaşmışlardır. Çalıştayda verilen konferanslar, panel konuşmaları, sözel bildirileri ve çalıştay gruplarının raporları, “13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştay Kitabı” olarak hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu kitap Yüksek Öğretim Kurumu Engelsiz Üniversiteler Başkanlığına sunularak, Engelsiz Yeditepe Web sayfamızda yayınlanacaktır.

            Disability and Community ( PTR 250) 2018- 2019 Güz döneminde seçmeli ders olarak açılmış olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ve üniversitemizin diğer bölümlerindeki öğrenciler bu dersi seçebilmektedir.

           2017-2018 eğitim döneminde yapılan toplam harcama 60.000 TL’dir . 

 

Diğer Çalışmalar:

Merkezin adı

Faaliyetin

Ulusal/ Uluslararası

Toplam Katılımcı Sayısı

Katılımcı Ülke Sayısı

Yurt Dışından Katılımcı Sayısı

Adı

Alanı *

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’
2017-2018 dönemini ve 2018-2019 yeni dönemi değerlendirme toplantısı

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, RİBEM Riskli Çocuk Danışma Merkezi, SERÇEV

Ulusal

7

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’,        ' Engelli Kavramına Yaklaşım Eğitimi'

16 kasım 2018, Ankara.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü,  SERÇEV

Ulusal

50

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘’Bilişim Erişilebilirliği ve Destek Teknolojileri Dersi’’ Tanıtım Semineri 19 Aralık 2018. İstanbul

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimleri

( EÖDK), Marmara Üniversitesi

Ulusal

100-150

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’

Aile eğitim semineri

27 Kasım 2019, Ankara.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü,  SERÇEV

Ulusal

50

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’ Proje etkinliklerinin devam etmesi

2018 güz dönemi

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü,  SERÇEV

Ulusal

20-50

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

Yeditepe Kariyer Festivali '19                                                                                                                                         '' Duyu bütünleme ve Floortime prensipleriyle gelişimsel problemleri olan, özel gereksinimli veya sağlıklı gelişen çocukların takibi ve rehabilitasyonu ‘’ semineri

6 Mart 2019

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü,  CARE Oyun Akademisi

Ulusal

40

1

-

Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

13.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

10-11 Nisan 2019.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Üniversiteler Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimleri

( EÖDK)

Ulusal

396

1

-

 Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’, Proje tanıtım etkinliği, 24 Nisan, Ankara.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, SERÇEV, Hacettepe Üniversitesi

Ulusal

50

1

-

 Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

‘Super Palsi Projesi ’

17. Geleneksel SERÇEV Çocuk ve Gençlik Balosu

6 Mayıs 2019, Ankara.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, SERÇEV

Ulusal

50

1

-

 Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

Engelsiz Hayat Projesi ' Tanıtım ve destek semineri

21 Eylül 2019, İstanbul.

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, SERÇEV

 Ulusal

 30

 1

 -

 Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

Renkli Kampüs

“Üniversiteler Engelsiz Kampüs Koordinatörleri Buluşması”, 18 Eylül 2019. İstanbul

YÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Üniversiteler Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimleri

 Ulusal

 20

 1

 -

         

            Sonuç olarak; 2019-2020 yılında Yeditepe Üniversitesi EÖDK birimimizin hedefleri doğrultusunda, engeli olan bireylere hizmet sunan sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa tüm öğrencilerimizi kapsayan sanatsal ve rekreasyonel atölye çalışmaları ve organizasyonlar düzenlemek. Kampüs içinde çalışanlar ve öğrencilerin engellilik ve toplumsal hayata katılımları konusunda farkındalıklarını arttırmaları için eğitim programları düzenlemektir.

 

 

Ek: 1 

 

 

NO

 

SORUN

 

ÇÖZÜM

 

BÖLÜMÜ

 

 

 

1

Okutman ya da soruları bilgisayar destekli çözmek, ayrı bir sınıf ve ek süre talebi

Hazırlık Bölümü ile irtibata geçildi

Rus Dili ve Edebiyatı

 

2

Okutman ya da soruları bilgisayar destekli çözmek, ayrı bir sınıf ve ek süre talebi

Hazırlık Bölümü ile irtibata geçildi

Rus Dili ve Edebiyatı

 

 

3

Okutman ya da soruları bilgisayar destekli çözmek, ayrı bir sınıf ve ek süre talebi

Hazırlık Bölümü ile irtibata geçildi

 

 

5

Hazırlık okulundan muafiyet

Dr. Müzeyyen DOĞAN'a yönlendirildi, hazırlık okuması uygun görüldü

 

 

4

Yurt veya servis bursu talebi, oryantasyon talebi

Konu hakkında dilekçe yazıldı ve FTR bölümünden oryantasyon için gönüllü öğrenci bulundu

PDR

 

 

6

Binalara kolay erişim sağlamak için geçici süreliğine Burak'a eşlik edecek kişi talebi

Dilek gönüllüleri kulübü ile iletişime geçilip oryantasyon için gönüllü öğrenci bulundu

 

 

 

7

Binalara kolay erişim sağlamak için geçici süreliğine Fatih'e eşlik edecek kişi talebi

Dilek gönüllüleri kulübü ile iletişime geçilip oryantasyon için gönüllü öğrenci bulundu

 

 

8

Arabasını GSF binasına yakın park etme isteği

Psikiyatri uzmanından konu ile ilgili onaylı belge alması söylenildi

Halkla İlişkiler (İNG)

 

9

Scooter aküsü yenilenmesi

Dilekçe yazıldı

 

 

 

10

Bilgisayarına program yüklenmesi, Braille klavye alınması, Yemek bursu talebi

Braille klavye alımı için dilekçe yazıldı, Yemek bursu için dilekçe yazıldı, Bilgisayar müh'den program yüklenmesi için destek alındı

PDR

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kampüs içerisinde binalar arasında kolay ulaşım sağlayamadığından tüm dersliklerinin aynı binada toplanması, dersliklere yakın ve kendisine özel tasarlanmış lavabo ihtiyacı, ders notu tutamadığından notların online olarak sağlanması, sınavda asistan desteği ve ek süre verilmesi talebi

Öğrencinin derslikleri aynı binada toplanmış, dersliklere yakın kendine özel tasarlanmış lavabo ihtiyacı sağlanmış, tüm ders notları online olarak sağlanmış, tüm laboratuvar derslerinde kendisine asistan desteğinde bulunulmuş, sınavlarda asistan desteği sağlanmış ve ek süre verilmiştir

 

 

12

Quizler için not, ayrı bir sınıf, ek süre ve asistan desteği

Bölümler ile irtibata geçilerek not, ayrı bir sınıf, ek süre ve asistan desteği sağlandı

 

 

13

Yüzme havuzu kullanımı, yemek kartının yurt yemekhanesinde de geçmesini istiyor

Konu hakkında dilekçe yazılmıştır

 

 

 

14

Ders notu tutamadığından ders notlarının sağlanması, sınavlar için ayrı bir sınıf ve ek süre talebi

İlgili bölümün EODK danışman hocası ile irtibata geçilerek, konu hakkında bilgi verilmiştir

 

 

 

15

Talepler

Öğrencimizin yeni dönemde masa ve rampalarının ayarlanması ve ders program içeriklerine göre tüm hocalara durumu hakkında bilgi maillerinin atılması

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

16

Sınavlarda asistan desteği ve ek süre, yaşanılan problemler, quiz ve final sınavları yer talebi için görüşmeler

Bölümler ile irtibata geçildi,  Kimya bölüm hocalarıyla toplantı yapıldı, Matematik midterm sınavı için gürültüsüz bir yerde sınav yeri ayarlandı

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

17

Sınavlarda asistan desteği ve ek süre, yaşanılan problemler, quiz ve final sınavları yer talebi

Öğrencimizin tüm quiz ve sınav takvim tablosu ( biyoloji, kimya, matematik, fizik) oluşturularak irtibata geçilecek hocalar ve asistanlar belirlendi ve hocalarla toplantı zamanı ayarlandı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

18

Sınavlarda asistan desteği ve ek süre, yaşanılan problemler, quiz ve final sınavları yer talebi için görüşmeler

Bölümler ile irtibata geçilerek, Matematik Bölüm Başkanı Ahmet Okay Çelebi, Dr. Öğr. Üyesi İlker Savaş Yüce ve Doç. Dr. Fatih Kocabaş hocalarıyla toplantı yapılarak Esma Gizem Güler’in yaşadığı problemler, sınav, quiz, asistan desteği ve süre konularında ayarlamalar yapıldı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

 

 

 

 

19

Masa problemi  ve tamir talebi, servisin mühendislik binasına girişinde yaşanılan problemler

Öğrencimizin ayarlanmış olan 4 ayarlı masanın bir tanesinin kırılması üzerine bakım onarıma gitmiş olan masanın yapım ve tamir süreci hakkındaki son durum hakkında sürecin hızlandırılması için  Mehmet Keskin (İdari Amir) ile toplantı yapıldı. Ayrıca servisin Mühendislik binasına tam olarak giriş yapmamasının sebepleri üzerinde konuşularak gereken ayarlamalar tespit edildi.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

 

20

Sınavlarda asistan desteği ve ek süre, yaşanılan problemler, quiz ve final sınavları yer talebi için görüşmeler

Öğrencimiz ve annesiyle toplantı yapılarak sınav düzeni( matematik sınavlarında atanacak olan gözetmen hocası ve sekreterlikten uygun bir sınıf ayarlanmadığı takdirde EÖDK birimi tarafından sınıf ayarlanması ) hakkında hocalarla yapılmış olan toplantı ışığında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

 

 

 

 

21

Masa problemi  ve tamir talebi

Bina amiri Mehmet Keskin ile görüşülerek masanın son durumuna bakıldı. Masa tamiri gerçekleşmiş olmasına rağmen istenilen eğimin miktarında bir problem olduğu ve tekrar üzerinden düzeltilemediği için öğrencimizin talebi doğrultusunda ya yeni masa ya da mevcut düzeltilmiş olanın kullanılması belirlendi. Ayrıca diğer 3 masadan bir tanesinin ayaklarında sıkıntı olduğu için onlarında tamiri başlatıldı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

22

Sınavlarda, quiz ve final sınavları yer talebi için görüşmeler

Matematik bölüm başkanımız ile gerekli görüşmeler ışığında matematik bölüm sekreteri Burcu Hanım ile görüşülerek sınavlarda yer ayarlanamaması halinde EÖDK birimine bildirim yapması istendi.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

23

Biyoloji, Matematik, Fizik ve Kimya Sınavları Sınıf yeri ayarlamaları

Öğrencimizin isteği üzerine sınavlarının sessiz bir sınıfta yapılabilmesi adına sınav yerleri gezilere tespit edildi. ( Mühendislik binası B443 nolu sıfın sınavlarında kullanılması talep edildi).

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

 

24

Biyoloji, Matematik, Fizik ve Kimya Sınavları Sınıf yeri Ayarlamaları

Talep edilmiş olan sınav yerlerinin Öğrencimizin sınav takvimine göre ayarlanması planlama müdürlüğü ile görüşülerek gerçekleştirildi. Sınav yerleri ve takvimi hakkında Burcu Ebeler bilgilendirilerek sınavdan sorumlu hocalarla irtibata geçildi.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

25

Matematik Sınav Gözetmenliği

Öğrencimizin talep etmiş olduğu gözetmen Dilara Hoca ile irtibata geçilerek sınav yer ve saat hakkında bilgilendirilmesi yapıldı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

 

 

26

Biyoloji, Matematik, Fizik ve Kimya Sınavları için Esma Gizem Güler’in Masa taşınımı

Belirlenmiş ve ayarlanmış olan sınav yer ve takvimi konusunda Mühendislik Binası Amiri Mehmet Keskin ile irtibata geçilerek öğrencimiz için yapılmış olan masaların taşınmasına dair organizasyonun gerçekleştirilmesi için bilgilendirme yapıldı.

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

27

Talepler

Öğrencimizin talebi üzerine EÖDK birim odasına yaz dönemi sebebiyle eşyalarının yerleştirilmesi gerçekleştirildi.

PDR

 

28

Yeditepe Üniversitesi Tanıtım Video Çekimi

Yeditepe Üniversitesi Tanıtım Video Çekimi için Öğrencimiz ile irtibata geçilerek toplantılar yapıldı.

PDR

 

 

29

Tanıtım Haftası

Tanıtım haftası kapsamında birimimiz, hazırlık ve hukuk fakültesi hakkında bilgi almaya gelen öğrencimiz için hazırlık hocaları ve hukuk fakültesi hocalarıyla irtibata geçildi. Hazırlık eğitim süreçleri ve üniversitemiz görme engeli olan öğrenciler için bünyesinde bulundurduğu imkanlar hakkında bilgilendirmek amacıyla kütüphane birimiyle, üniversitemizde halen eğitimine devam etmekte olan görme engelli öğrencimiz ile de birlikte toplantılar yapıldı.

Hukuk

 

 

30

 

Talepler

Öğrencimizin hazırlıktan bölüme geçişinin olması sebebiyle yeni dönemde yapılacakların ve ihtiyaçların tespit edilmesi için toplantı gerçekleştirildi.

Bilgisayar Müh.

 

31

 

Talepler

Öğrencimizin hazırlıktan bölüme geçişinin olması sebebiyle yeni dönem için danışman hocası ile toplantılar düzenlendi.

Bilgisayar Müh.

 

32

 

Talepler

Öğrencimizin   geçici olan ortopedik problemi nedeniyle, derslerine devam edebilmesi için yapılan düzenlemeler;  binalar arası ulaşımının güvenli bir şekilde  sağlanması,  tarafına servis araç desteği verilmesi, hukuk fakültesi binası asansörleri kullanabilmesi için güvenlik birimi ve diğer idari birimlerle gerekli koordinasyonları sağlanmasıdır.

Elektrik -Elektronik Müh.

Ek: 2

NO:

SORUN:

ÇÖZÜM:

BÖLÜM:

1

Mat Calculus dersinde kendisine not tutabilmesi için bir asistan ya da bursiyer öğrenci talebi

İlgili bölüm başkanı ve dersin sorumlu hocasına konu hakkında bilgilendirme yapıldı ve Genetik Bölümü’nden asistan desteği sağlanacak ve Matematik Bölümü sekreteri öğrencilere duyuru yapacaktır.

Genetik ve Biyomühendislik

2

Cam Kubbeye ulaşımın yapılamaması. Ring servislerinin adapte edilebilirliği

Mimar ile konu hakkında görüşülecektir

Bilişim Teknolojileri

3

Yazı yazabilmek istiyor.

Fizyoterapi desteği  verilip verilemeyeceği konuşuldu ve gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Makine Mühendisliği

4

Ders notlarının erken temin edilmesi

Ön sıraya oturması,tahta fotoğraflarının çekilebilmesi,sınav/quizlerinin (tek kişilik uygun bir sınıfta gözetmen/okuyucu hoca eşliğinde ek süre ile tüm sınav/quizlerin adapte edilmesi.Laboratuvarlar derslerinde se asistan desteğinin tarafına sağlanması gerekmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği

5

Add drop 

sorun yaşadığını ek dersleri seçemediğin belirtti. Fakülte giriş çıkışlarında tüm üniversitenin erişilebilirliği adına birçok yerde olması gereken referans çizgiler üzerine konuşuldu. Ring duraklarının inişlerde sesli bir şekilde söylenmesini talep etti.

Bağlı bulunduğu bölümün sekreteriyle iletişime geçildi,bölüm konudan haberdar olduğunu iletti,dilekçe ile alamadığı dersleri alabileceği bölümü tarafından belirtildi. Erişilebilirlik dosyası engelsiz birim tarafından fizyoterapi bölümüyle birlikte hazırlanacak ve rektör yardımcımız sunulacaktır.Ring Şoförleri ile toplantı organize edilecektir.

Rus Dili ve Edebiyatı

6

Görsel Algısının daha iyi olduğu belirtildi. Fakat hesaplamaları yavaş yaptığı ve dikkat dağınıklığı olduğu için sınavlarda ek süre talebi ve asiste edecek öğrenci talebinde bulunuldu. Engelli olarak haklarının ne olduğunu bilmediği belirtildi.

Annesine EÖDK yönetmelikleri ve engeli olan öğrenci sınav yönetmeliği mail olarak gönderildi. Aynı zamanda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’yle irtibata geçilip çözüm üretme üzerine toplantı talep edildi.

Turizm ve Otelcilik

7

Engeli olan öğrencilere sağlanan kolaylıklar üzerine bilgi istendi.

Annesi Ş.U. ile toplantı organize edildi. Bu toplantı çıktısı olarak bölüm danışmanına mail atıldı.Öğrenci hakkında görüşmek üzere birime davet edildi.

Turizm ve Otelcilik

8

Yazı yazabilmek istiyor.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü laboratuvarında M.Y. birim desteği ile değerlendirmeye alındı. Laboratuvarın fiziki şartları el vermediği sebebiyle M.Y. nin Yeditepe Üniversitesi hastanesinde terapiye başlaması konusunda görüşüldü.

Makine Mühendisliği

9

Taleplerin kısa sürede hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması.

Koordinasyon toplantıları başlığı altında E.G.G salı günü 09.45-10.45 te  görüşme gerçekleştirilmesi adına iletişime geçildi.

Genetik ve Biyomühendislik

10

Ring duraklarının sesli hale getirilmesi.

Bilgisayar Bölüm Başkanı ile ring servislerinin yapılandırılması konusunda iletişime geçildi.

Rus Dili ve Edebiyatı

11

Ring duraklarının sesli hale getirilmesi.

Ring servisleri amiriyle iletişime geçildi, ring şoförlerinin konu hakkında bilgilendirileciği her durakta hangi durakta olduğunun söyleneceği geri bildiriminde bulunulmuştur.

Rus Dili ve Edebiyatı

12

Analitik sınavı için sınav süresinin uzatılması konusunda ve asistan hoca desteği konusunda destek istendi

Analitik sınavı için bölüm hocaları ile iletişime geçildi. Sınav süresi 2 katı süreyle uzatıldı. E.G.G lere sınavından 1 gün önce bilgilendirme yapılmıştır.

Genetik ve Biyomühendislik

13

Öğrencimizin velisi Stat 410 dersininin öğretim üyesi ile ders kodu alma konusunda birimimizle iletişime geçmiştir. Aynı zamanda M.A.C ın tanısı bulunan sendromu hakkında bölüm hocalarının bilgilendirilmesi talebinde bulunulmuştur.

 Aşağıda kodları belirtilen derslere giren bölüm hocalarına (AFN 132),(AFSA 102),(Math 133),(Econ 111),(Stat 410) ve (Ath 204) bilgilendirme yapılmış, okul yönetmeliği kendilerine mail olarak ulaştırılmıştır.

Rus Dili ve Edebiyatı

14

Math 241 sınavı için ek süre talebi ile birimimize başvuruda bulunulmuştur.

Math 241 sınavı için öğretim elemanları ile iletişime geçilmiş sınav süresinin 2 katı süre talebinde bulunulmuştur.

Genetik ve Biyomühendislik

15

Öğrencimiz staj imkanları hakkında bilgi almak istemiştir.

Konu hakkında öğrencimizin  annesi ile iletişime geçilmiştir.

Genetik ve Biyomühendislik

16

Hukuk Fakültesi 1.sınıf ders notları mail olarak istendi.

Bölüm notları mail yoluyla pdf şeklinde öğrencimizle paylaşılmıştır.

Hukuk

17

Engeli olan öğrencilere yönelik Yeditepe Üniversitesi bünyesinde sağlanan kolaylıklar hakkında telefon üzerinden bilgilendirme yapıldı.

E.E. okul tanıtımı, birim faaliyetlerinin tanıtımı için okula davet edilmiştir.

Psikoloji-Hukuk 

18

Engeli olan öğrencilere yönelik Yeditepe Üniversitesi bünyesinde sağlanan kolaylıklar hakkında telefon üzerinden bilgilendirme yapıldı.

Öğrencimiz hakkında gerekli bilgiler alınmıştır. Matematik bölümü %50 bursla tanıtım sırasında kendisiyle konuşulmuştur.

Matematik Bölümü

19

Birimimizin sağladığı kolaylıkları sormuşlardır.

Üniversitemiz tarafından sağlanan kolaylıklar öğrencimize bildirilmiştir.Öğrencimiz birimimiz tarafından tercih masasına yönlendirilmiştir.

 

20

Birimimiz tarafından tercih masasına yönlendirilmiştir.

İhtiyaç bursu başvurusu önerisinde öğrenci velisinin talebi üzerine bulunulmuştur.

Psikoloji

21

Birimimiz tarafından tercih masasında görüşme gerçekleştirilmiştir.

Birimimiz tarafından tercih masasında görüşme gerçekleştirilmiştir.

Eczacılık

22

Birimimiz tarafından tercih masasında görüşme gerçekleştirilmiştir.

Birimimiz tarafından tercih masasında görüşme gerçekleştirilmiştir.

Psikoloji

23

Birimimizle telefon üzerinden iletişime geçilmiştir.

Birimimizle telefon üzerinden iletişime geçilmiştir. Gerekli bilgilendirmeler telefon üzerinden yapılmıştır.

Yönetim Bilişim Sistemleri

24

Tanıtım haftası kapsamında öğrencimizin annesi ile görüşme sağlanmış, birimimizin sağladığı kolaylıklar hakkında anne bilgilendirilmiştir.

Tanıtım haftası kapsamında öğrencimizin annesi ile görüşme sağlanmış, birimimizin sağladığı kolaylıklar hakkında anne bilgilendirilmiştir.

Endüstri Mühendisliği

25

Pandemi sebebiyle kapatılmak durumunda kalan üniversitemiz havuzu hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Eödk birimi ortak çalışmalarıyla öğrencimize ö özel tedavi programı hazırlanmış, öğrencimiz online seansa alınmıştır.

İşletme

25

Girecek olduğu yaz okulu sınavı ve sınav kağıdının öğrencimizin dikkatini çekecek şekilde adapte edilmesi için bölüm hocasıyla iletişime geçilmiştir.

Girecek olduğu yaz okulu sınavı ve sınav kağıdının öğrencimizin dikkatini çekecek şekilde adapte edilmesi için bölüm hocasıyla iletişime geçilmiştir. Öğrencimiz hakkında gerekli bilgilendirmeler bölüm hocasına yapılmıştır.

Turizm ve Otelcilik

26

Yurt bursu başvurusu için yazı yazılması talebinde bulunulmuştur.

Birimimiz tarafından Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne 2019-2020 yılları için dilekçe yazılmıştır.

PDR

27

Hazırlık Okulu asistan hoca ve sınav desteği talebinde bulunmuştur.

 

Birimimiz tarafından Hazırlık Okuluyla iletişime geçilmiş, gereken ek süre ve asistan hoca desteği sağlanmıştır.

 

Fizik  Bölümü

 

28

Öğrencimiz ders notlarının kendisine önceden temin edilmesi talebiyle birimimizden destek istemiştir.

 

Notların öğrencimize önceden teslim edilmesi konusunda aşağıda kodları belirtilen bölüm hocalarına (ECON 295),(MATH 183),

(LAW 111),

(LAW 101),

(LAW 143,

(LAW 121),

(LAW 131),

(LAW 151),

(LAW 261) mail atılmış, gereken bilgilendirme kendilerine sağlanmıştır.

 

Hukuk Fakültesi 

 

29

Öğrencimiz yoğun olarak aldığı fizik tedavi seansları sebebiyle kaçırmış olduğu kayıt yenileme tarihi konusunda birimimizden destek istemiştir.

 

Öğrencimizin danışman hocasıyla iletişime geçilmiş, kayıt işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

 

Makine Mühendisliği

 

30 

Öğrencimiz Obs sisteminde yoğun olarak aldığı fizik tedavi seansları sebebiyle section değişikliği talebiyle birimimize başvurmuştur.

 

Konu hakkında danışman hocaları ve ders hocaları bilgilendirilmiş,

öğrencimizin birimimizden istemiş olduğu destek tarafına sağlanmıştır.

 

Bilişim Teknolojileri

 

31

Öğrencinimiz özellikle pandemi dönemi ve sonrasını kapsayan bölüm stajları konusunda birimimizden destek talebinde bulunmuştur.

 

Konu hakkında ortak olarak alınan Eödk birimi kararıyla, öğrencimiz kendi bölümüne yönlendirilmiştir.

 

Genetik ve Biyomühendislik

 

32

Öğrencimiz bölümünde tanıdığı arkadaşlarıyla ekip olarak grup çalışması yapmak istediği talebiyle başvuruda bulunmuştur.

 

Konu hakkında öğrencimizin bölüm hocasıyla iletişime geçilmiş,istemiş olduğı grup oluşturulmuştur.

 

Genetik ve Biyomühendislik

 

33

Öğrencimiz dikey geçiş sistemiyle üniversitemize gelmiştir, burs imkanlarından faydalanabilmek adına birimimizden destek istemiştir.

 

Öğrencimiz birimimiz tarafından Yönetim Bursu İnternet sitesine yönlendirilmiştir.

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

34

Öğrencimizin Hazırlık Okulu sınavında gereken ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle birimimize başvurmuştur.

 

Birimimiz olarak hazırlık okulu ile iletişime geçilmiş, öğrencimize gereken destek sağlanmıştır.

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

35

Öğrencimiz bölüm dersininin yapılıp yapılmayacağının netleştirilmesi talebiyle birimimizden destek istemiştir.

 

Konu hakkında birimimiz olarak bölüm hocasıyla iletişime geçilmiş, gereken bilgilendirme öğrencimize yapılmıştır.

 

Genetik ve Biyomühendislk

 

36

Öğrencimiz tez yazımı yazılım desteği konusunda birimimizden destek istemiştir.

 

Öğrencimize destek konusunda çeşitli üniversitelerin Eödk birimlerinden destek istenmiş, araştırmalar yapılmış ve öğrencimiz için gereken çözüm önerileri tarafına iletilmiştir.

 

PDR

 

37

Öğrencimizi üniversitemiz tarafından kendisine sağlanan yurt bursunun yenilenmesi talebiyle birimimize başvuruda bulunmuştur.

 

Rektörlük makamımızla yapılan yazışmalar kapsamında öğrencimizin yurt bursu yenilenmiştir.

 

PDR

 

38

Öğrencimiz yapılacak sınavlarında  ek süre ve asistan hoca desteği talebiyle birimimize başvuruda bulunmuştur.

 

Konu hakkında birimimiz olarak bölüm hocalarıyla iletişime geçilmiş, öğrencimize 5 dersi için ek süre tanınmıştır.

 

 Genetik ve Biyomühendislik

 

39

Öğrencimiz yapılacak sınavlarında  ek süre ve bölüm hocalarını bilgilendirme talebiyle birimimize başvuruda bulunmuştur.

 

Öğrencimizin talebi doğrultusunda gereken bilgilendirme ve ek süre talebi bölüm hocalarına birimimiz tarafından iletilmiştir.

 

Turizm ve Otelcilik

 

40

Öğrencimizin derse geç kalacağı bilgisinin bölüm hocasına iletilmesi konusunda birimimizden destek istemiştir.

 

Bu kapsamda bölüm öğretim elemanı hocamızla iletişime geçilmiş gereken bilgilendirme kendisine sağlanmıştır.

 

Genetik ve

Biyomühendislik

 

41

Öğrencimiz devamsızlık bilgisinin hazırlık okuluna belirtilmesi talebiyle birimimizden destek istemiştir.

 

Öğrencimizin talebi kapsamında hazırlık okuluyla iletişime geçilmiş, gerekli olan mail yönlendirmeleri sağlanmıştır.

 

Bilgisayar Mühendisliği