Projeler

PROJELER:

 

Engeli olan Bireylere Yönelik EÖDK Birimi Tarafından Gerçekleştirilen ve Gerçekleştirilmesi Planlanan Projeler:

Süper Palsi Sosyal Sorumluluk Projesi

EÖDK Birimi uzmanımız Fzt. R. Benan Özkol’un proje yürütücülüğünü yaptığı, Süper Palsi Sosyal Sorumluluk projemiz 2020-2021 yılında üniversitemiz bünyesinde devam etmiştir. Üniversite gönülleri ve serebral palsili bireyler bir araya getirerek arkadaş olmalarını sağlayan projemiz 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de devam edecektir.

YU-CAMP Projesi

Üniversitemiz bünyesinde hazırlıkları yapılmakta olan erişilebilir yazılı materyalleri içerecek olan “web sayfası”  projemiz “Yeditepe University Centre of Accessible Material”-(YU-CAMP) için de çalışmalarımız devam etmektedir. 2021-2022 yılında da bu web sayfasının içerikleri daha da geliştirilecektir ve daha fazla öğrencinin erişebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Engeli olan Bireylere Yönelik Diğer Bölümler Tarafından Gerçekleştirilen ve Gerçekleştirilmesi Planlanan Projeler:

Erasmus+ Emboa

Üniversitemizin ortak kurum  olarak yer aldığı ve öğretim üyemiz Prof. Dr. Duygun Erol Barkana’nın araştırmacı olduğu Erasmus + programı Stratejik Ortaklıklar projeleri kapsamında desteklenen “Affective Loop In Socially Assistive Robotics As An Intervention Tool For Children With Autism- EMBOA” başlıklı proje ile otizmli çocuklarda sosyal robot kullanımının etkilerinin değerlendirilmesi ve bu çocukların terapilerinde robotların kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında sosyal robotların otizimli çocukların terapilerinde kullanımı ile ilgili farkındalık yaratma çalışmaları, otizm merkezleri, otizmli çocukların aileleri ve araştırmacıların katılım sağladığı ulusal ve uluslararası toplantılar ve çoğaltıcı etkinlikleri ile gerçekleştirilen proje faaliyetlerinin yaygınlaştırma çalışmaları yapılmaktadır.

 Tübitak-4008

TÜBİTAK’ın 4008- Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları programı kapsamında desteklenen ve öğretim üyemiz Prof. Dr. Duygun Erol Barkana’nın araştırmacı olarak yer aldığı proje kapsamında  ortak kurum olarak yer aldğımız “Affective Loop In Socially Assistive Robotics As An Intervention Tool For Children With Autism- EMBOA” proje faaliyetlerinden ve çıktılarından yararlanılmıştır.

Erasmus+ In-Visible

Üniversitemizin ortak kurum  olarak yer aldığı ve öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Ece Ceylan Baba ve Dr. Öğr. Üyesi Dionysis Goularas’ın araştırmacı olduğu Erasmus + programı kapsamında desteklenen “Inclusive and Innovative learning tool for Visually Impaired and Blind people – In-Visible” projesi ile  yenilikçi araç ve yöntemleri kullanarak görme engellilerin görsel sanatlar alanlarında yükseköğretime erişimlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

In-Visible projesinin ortağı olanlardan başlayarak, görme engelliler için önemli kurum ve kuruluşların, üyelerine/ağlarına Yenilikçi ve Kapsayıcı Didaktik Modülleri ve araçları önermeleri beklenmektedir. Proje süresince yayınlanacak/düzenlenecek olan yayınlar/çalıştaylar/konferanslar aracılığıyla proje sonuçlarının dünya çapında daha fazla sayıda eğitimci, araştırmacı ve ilgili paydaşa ulaştırılması  hedeflenmektedir.