Ulusal/Uluslararası Çalıştaylar

Ulusal/Uluslararası Çalıştaylar

 

  • Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Massachusetts Lowell Üniversitesi (MUL) tarafından 6-8 Haziran 2011 tarihleri arasında düzenlenen Asistif Teknoloji Atölye Çalışması Türkiye’nin bu alanda önde gelen üniversitelerinden öğretim üye ve asistanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  • 6. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Yeditepe Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte 22-23 Mart 2011 tarihlerinde düzenlenmiştir. Üniversitemizin ev sahipliğinde Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nedret Burçoğlu’nun Başkanlığında Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon (EÖDK) Birimi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir.Çalıştay boyunca Ülkemizin farklı bölgelerindeki 88 Üniversiteden toplam 360 akademisyen, idari personel, öğrenci  ve engeli olan kişiler ile ilgili olarak çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri  engeli olan öğrencilerin  eğitim stratejileri konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşmışlardır.

  • Temmuz 2013 tarihinde 500 uluslararası bilim adamının katılımıyla 19. Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu - 19th International Symposium of Adapted Physical Activity (ISAPA) düzenlenmiştir.

  • Yeditepe Üniversitesi Engeli olan Öğrencilerin Danışma ve Koordinasyon Birimi ile Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Bütünleştirilmiş Eğitim Uygulamaları Çalıştayı 16-17 Ekim 2014 tarihinde Üniversitemizde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında; Marmara bölgesinde bulunan eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının, eğitim ve kültürde perspektifler ve uygulamalar konusunda, özellikle özel eğitim ve bütünleştirilmiş eğitim uygulamaları hakkında bilgilendirilerek, Türkiye’de “öğretmen yetiştirme ve bütünleştirilmiş eğitim uygulama modeli” geliştirilmesine destek sağlamak amaçlanmıştır. Etkinlik Yeditepe Üniversitesi tarafından planlanıp organize edilerek, Yeditepe, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde çalıştaylar zinciri şeklinde gerçekleştirilmiştir.